SC KVO AUTO PARTS SRL
CUI: RO31455258  |  J3/459/2013
Pitesti, Arges
Mobil: +40 741 51 26 07

Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru KVO AUTO PARTS SRL. Protecţia vieţii private în prelucrarea datelor dumneavoastră personale este o preocupare importantă căreia îi acordăm o atenţie deosebită în procesele noastre de afaceri. Datele cu caracter personal colectate în timpul vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru web sunt prelucrate de către noi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Totuși, site-ul web al KVO AUTO PARTS SRL poate conţine link-uri către alte site-uri web care nu sunt acoperite de această declaraţie de confidenţialitate.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Când vizitaţi site-ul noastru web, serverul înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet,  precum şi data şi durata vizitei dumneavoastră. Datele suplimentare cu caracter personal sunt stocate doar în cazul în care sunt oferite voluntar de către dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, unui concurs sau în executarea unui contract.

Utilizarea şi dezvăluirea datelor personale şi scopul pentru care sunt folosite

KVO AUTO PARTS SRL va folosi datele dumneavoastră personale în scopul unic de administrare tehnică a site-ului web, gestionarea comenzilor clienţilor, numai în măsura în care este necesar, în fiecare caz în parte. 
În cazul în care ne contactaţi, putem stoca informații cum ar fi numele dumneavoastră, firma, domeniul de activitate, adresa poştală, adresa de e-mail, tipul cererii dumneavoastră şi alte informaţii suplimentare, în scopul de a răspunde la cererea dumneavoastră. Acest schimb de informaţii nu este confidenţial. Dacă ne informaţi că aceste date nu ar trebui să fie utilizate ca bază pentru contacte ulterioare, vom respecta solicitarea dumneavoastră. Pentru a solicita eliminarea datelor cu caracter personal din baza noastră de date, vă rugăm să ne contactaţi la adresa magazin@autocomenzi.ro.
Vom dezvălui datele dumneavoastră numai autorităţilor guvernamentale, în cazurile în care legea impune acest lucru. Angajaţii şi colaboratorii noştri sunt obligaţi de către noi să respecte confidenţialitatea.

Cookie-urile

KVO AUTO PARTS SRL ar putea utiliza cookie-uri pentru a urmări preferinţele utilizatorilor şi pentru a realiza un design optim al site-ului web. Cookie-urile sunt fişiere mici care sunt depozitate temporar pe hard disk-ul dumneavoastră. Acest lucru permite navigarea mai uşoară şi un grad ridicat de accesibilitate pentru utilizator pe un site web. Cookie-urile ajută de asemenea la identificarea zonelor de interes crescut oferite de site-ul nostru. Acest lucru ne permite să adaptăm conţinutul paginilor noastre de internet la nevoile dumneavoastră specifice şi, prin urmare, să îmbunătăţim de asemenea serviciul de internet pe care vi-l oferim. Cookie-urile pot fi folosite pentru a determina dacă o conexiune a fost deja făcută de la calculatorul dumneavoastră la site-urile noastre. Aceste cookie-uri permit identificarea computerului dumneavoastră, dar nu stabilesc o legătură de referinţă la utilizatorul individual.
Desigur, puteţi vizualiza site-ul nostru web fără niciun cookie. Cele mai multe browsere accepta cookie-uri în mod automat. Puteţi preveni salvarea cookie-urilor pe hard disk prin selectarea opţiunii *nu accepta cookie-uri* în setarea browser-ului dumneavoastră. Pentru a afla cum funcționează aceasta în cazul dumneavoastră specific, vă rugăm să consultaţi instrucțiunile producătorului pentru browser-ul dumneavoastră. În plus, puteți șterge oricând cookie-ul  din fișierul sistemului dumneavoastră. Dacă totuși alegeţi să nu acceptaţi cookie-uri, acest lucru vă poate limita funcţiile disponibile pe site-ul nostru.

Securitate

KVO AUTO PARTS SRL foloseşte măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja datele pe care le avem sub control împotriva manipulării, pierderii sau distrugerii accidentale sau intenţionate, precum şi împotriva accesului persoanelor neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt continuu îmbunătățite, pe măsura apariției de noi tehnologii.

Dreptul la informare

La solicitarea scrisă, KVO AUTO PARTS SRL vă va informa printr-o scrisoare ce date cu caracter personal sunt stocate de noi, aşa cum sunt ele definite de legislaţia locală. În cazul în care astfel de date sunt incorecte, vom corecta aceste erori la cererea dumneavoastră.